8+ van Naober

Het tijdschrift Naober besteedt in het herfst-nummer aandacht aan ‘Modern naoberschap: hype of houvast’. In de rubriek ‘Naober leest’ krijgt een boek uit de streek een waardering op verschillende onderdelen in de vorm van een rapportcijfer en een kort totaaloordeel.

Rapport van Naober

Tekst 8,5
Leuk en vlot geschreven. Helder opgebouwd, met soms wat veel herhaling. De tekst is gelardeerd met uitspraken en ervaringen van tal van ‘deskundigen’ rond het onderwerp naoberschap. Als een rode draad lopen uitspraken over ‘modern naoberschap’. Dat houdt de lezer bij de les.

Foto’s 7
Er is een combinatie gemaakt van foto’s uit de oude doos en foto’s van nu. De kermis nu, de kermis toen. Heel veel foto’s staan er niet in. Wat er in staat, stelt niet zo heel veel voor.

Vormgeving 8
Druk, maar wel goed passend bij het woord ‘modern’ uit de titel. Allesbehalve saai! Het is soms even zoeken waar het lopende verhaal verder gaat. De vormgeefster heeft voor veel speelse elementen gezorgd. Voldoende wit en een lekker leesbare letter.

Totaal 8+
Een boek dat een bijzonder onderwerp aansnijdt. Eén puntje van kritiek is dat het boek zich concentreert op de Achterhoek. De onderbouwing van de stelling ‘De naoberschap is klaar voor de toekomst’ is ook voor discussie vatbaar.

Leuk
De typering van de Achterhoeker als zorgsaam, saamhorig, wederkerig, gewoon, bescheiden, tolerant, toegankelijk, omzichtig, integer, slagvaardig, betrouwbaar. Dat kan minder.

Hans Siemes
Naober, Herfst 2012, 6e jaargang no.5