Modern naoberschap?

De term modern of nieuw naoberschap duikt de laatste tijd steeds vaker op. Vooral bij de overheid wordt er druk over gesproken. Maar wat is het nou eigenlijk?

Is het iets ouderwets? Terug naar het verleden? Of is modern naoberschap juist een trend die zich steeds meer begint te ontwikkelen?

In een serie van 20 interviews achterhalen wij een nieuwe kijk op modern naoberschap. Wat is het? Wat betekent het voor u? Wat is de gemene deler in alle verhalen? En tenslotte, wat kunnen we ermee?

De geïnterviewden zijn een mix van mensen uit bedrijfsleven, overheid en privépersonen. Mensen (veelal uit de Achterhoek) die ‘iets’ hebben met andere vormen van samenwerken en organiseren om elkaar verder te helpen.