Modern Naoberschap in de Achterhoek

Barchem/Groenlo – Meer en meer duikt de term naoberschap weer op in de Achterhoek. Vroeger een begrip: Je stond klaar voor je buren, in voor- en tegenspoed. Geen vraag of je dit wilde doen. Het was nou eenmaal zo. Maar wat is tegenwoordig naoberschap? Dat vragen Tanja Abbas en Linda Commandeur zich ook af.

Abbas en Commandeur, twee vrouwen met hun roots in de Achterhoek, hebben de handen ineen geslagen om een antwoord op deze vraag te vinden. Geen wetenschappelijk onderzoek, maar een gezonde vorm van nieuwsgierigheid en verbondenheid met de Achterhoek. “Vanaf het moment dat we ons afvroegen wat dat nou eigenlijk is ‘modern’  of ‘nieuw’ naoberschap, kregen we enthousiaste reacties. Andere mensen die het ook niet direct konden benoemen, mensen uit de Achterhoek, maar ook uit Zeeland en Drenthe,” vertelt Abbas. “En wat is er dan zo anders dan vroeger?”

Ze deden eerst wat speurwerk op internet. “Het eerste dat ons opviel, was de schrijfwijze. In het Achterhoeks dialect schrijf je naoberschap, met ao, terwijl in Twente oa gebruikelijk is. Maar in het moderne naoberschap, blijkt daar niet meer zo secuur mee omgegaan te worden. Nu is het vooral oa, ook in de Achterhoek.” zegt Commandeur lachend. “Het tweede dat opviel, is dat vooral de overheid de term gebruikt in hun beleidsstukken. Voor de rest kom je het niet zo heel vaak tegen. Maar toen we mensen begonnen te vragen naar hun visie, hun definitie, hun kijk, wist iedereen waar we het over hadden. Al is de betekenis niet voor iedereen gelijk.”

Inmiddels hebben de dames al heel wat interviews gedaan. Het streven is twintig. “Eén van de geïnterviewden vond dit heel logisch: in het kader van Achterhoek2020,” vertelt Commandeur en ze voegt hier direct aan toe: ”Toeval bestaat niet.” Abbas vertelt hoe de deelnemers zijn geselecteerd: “We hebben uiteraard gekeken wie er al wat zeggen over het onderwerp, maar daarnaast is voor ons ook de manier van werken of leven doorslaggevend geweest. En het moet duidelijk verbonden zijn met de Achterhoek. En tot nu toe zegt iedereen ja tegen ons,” zegt ze niet geheel onverrast.

Uit de interviews halen ze de rode draad. Wat is voor de ondervraagden de kern van modern naoberschap. En ook: hoe zien ze naoberschap in de toekomst en wat is het belang ervan? Wat zijn succesfactoren? Maar er is ook aandacht voor redenen dat het kan falen. Dit alles wordt samengevat in een boek. En aangevuld met hun eigen kijk op het onderwerp. “Dit boek geeft straks antwoord op al je vragen over modern naoberschap!” besluiten Abbas en Commandeur, vrijwel in koor.